trekken: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is trekken?

What is trekken?

  • met kracht naar je toe halen tirer iemand aan de haren trekken tirer les cheveux de quelqu'un een kies trekken arracher une dent erg je best doen voor iets travailler d'arrache-pied pour quelque chose betalen payer iemand overtuigen iets te doen convaincre quelqu'un opvallen attirer l'atention
  • voltooid deelwoord een tocht maken naar of door een genoemde plaats of gebied naar migrer door parcourir De eenden trokken naar het warme zuiden. Les canards ont migré vers les régions chaudes du sud. zes maanden door Latijns-Amerika trekken parcourir l'Amérique latine pendant six mois
  • een luchtstroom doorlaten tirer De schoorsteen trekt niet goed. La cheminee ne tire pas bien.
  • (bij iemand) belangstelling oproepen voor attirer intéresser De bokssport trekt me absoluut niet. La boxe ne m'attire aucunement.
  • < in allerlei uitdrukkingen zonder duidelijke betekenis>< voir les traductions qui suivent> ergens aan twijfelen mettre quelque chose en doute / en question in een zwembad op en neer zwemmen faire des longueurs bouillon maken door kruiden, groenten of vlees in kokend water te laten sudderen faire/préparer un bouillon ik weet niet hoe het is of zal gaan ce n'est pas très clair pour moi. ik kan het niet meer Je suis au bout du rouleau. moeilijk lopen omdat één been niet goed mee gaat traîner la jambe/patte

Search words

Upgrade your experience