teken: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is teken?

What is teken?

  • iets dat iets anders aanduidt signe mannelijk signal mannelijk Het is een goed teken dat ze weer eet. C'est bon signe qu'elle remange.
  • figuur die of beeld dat iets betekent signe mannelijk symbole mannelijk ASCII-tekens signes ASCII letterteken caractère/lettre uitroepteken point d'exclamation herhalingsteken (signe de) reprise
  • de bijeenkomst wordt gehouden omdat de vereniging vijf jaar bestaat La réunion se tient sous le signe de la célébration du cinquième anniversaire de l'association.

Search words

Upgrade your experience