storten: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is storten?

What is storten?

  • hard naar beneden vallen, of (iets) hard doen vallen vallen se précipiter tomber doen vallen précipiter déverser De auto is in een ravijn gestort. La voiture s'est précipitée dans le ravin. We hebben ons afval gestort op de stortplaats in de milieustraat. Nous avons mis nos détritus dans le container ad hoc de la déchetterie.
  • financieel (geld) op een bankrekening zetten verser Ik heb 100 euro op mijn spaarrekening gestort. J'ai versé 1 00 euros sur mon compte d'épargne.
  • het regent heel hard Il pleut à verse. Het heeft vanmiddag gestort. Il y a eu une grosse averse cet après-midi.

Search words

Upgrade your experience