stoep: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is stoep?

What is stoep?

  • iets hoger stuk straat naast de weg dat bestemd is voor voetgangers trottoir mannelijk De stoep is alweer opgebroken. Le trottoir est encore une fois dépavé.
  • stenen trapje op straat bij een hoge huisdeur perron mannelijk Postbezorgers hebben een hekel aan grachtenhuizen met stoepen. Les distributeurs du courrier détestent les maisons de maître le long des canaux à cause de leurs perrons .

Search words

Upgrade your experience