slagen: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is slagen?

What is slagen?

  • zakken (een examen) met goed resultaat doen réussir être reçu Ik ben geslaagd voor mijn rijexamen J'ai été reçu au permis.
  • succes hebben, of met succes gebeuren réussir arriver à parvenir à Ik slaag er niet in die zware kast te verplaatsen. Je ne parviens pas à déplacer cette armoire lourde. een geslaagde operatie une opération réussie

Search words

Upgrade your experience