schip: meaning and definitions

DutchType a word

What is schip?

What is schip?

  • vervoermiddel waarmee je kunt varen navire mannelijk passagiersschip paquebot zeeschepen navires
  • financieel nadeel ondervinden en être de sa poche Ze zijn voor een paar duizend euro het schip ingegaan. Ils en ont été de leur poche pour quelques miliers d'euros.
  • rommel uit het verleden opruimen om opnieuw te kunnen beginnen faire table rase du passé
  • zorgen dat je niet terug kunt naar je oude omgeving brûler ses vaisseaux

Search words

Upgrade your experience