richting: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is richting?

What is richting?

  • kant die je opgaat of wilt direction vrouwelijk sens mannelijk in noordelijke richting vertrekken partir en direction du nord richting aangeven met je richtingaanwijzer indiquer sa direction à l'aide du clignotant Volg de A12 richting Den Haag. Suivre l'A12 en direction de La Haye. studierichting filière/orientation De beleidsnota geeft richting aan het milieudebat. Ce rapport sur les grandes lignes politiques donne l'axe du débat sur l'environnement.
  • gemeenschappelijke manier van denken tendance vrouwelijk de politieke richting van een krant la tendance politique d'un quotidien

Search words

Upgrade your experience