Definitions Dutch

  • iets dat volgens de wet of je gevoel niet eerlijk is injustice vrouwelijk Er is haar groot onrecht aangedaan. Une grande injustice l'a frappée.
  • zonder goede reden (en vaak onjuist) à tort / injustement iemand ten onrechte van fraude beschuldigen accuser quelqu'un à tort de fraude