overschatten: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is overschatten?

What is overschatten?

  • belangrijker of groter vinden dan iets of iemand is surestimer De meeste managers overschatten hun eigen kwaliteiten. La plupart des managers surestiment leurs propres qualités.

Search words

Upgrade your experience