opvallen: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is opvallen?

What is opvallen?

  • aandacht trekken door bepaalde kenmerken frapper Er hangt wel een naambordje naast de deur, maar dat valt nauwelijks op. Il y a bien sûr un panonceau à côté de la porte, mais il frappe à peine.

Search words

Upgrade your experience