naslagwerk: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is naslagwerk?

What is naslagwerk?

  • boek waarin je dingen kunt opzoeken ouvrage mannelijk de référence Woordenboeken en encyclopedieën zijn naslagwerken. Les dictionnaires et les encyclopédies sont des ouvrages de référence.

Search words

Upgrade your experience