maken: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is maken?

What is maken?

  • (iets dat nog niet bestond) laten ontstaan faire (fɛʀ) een tekening maken faire un dessin winst maken faire des bénéfices veel lawaai maken faire beaucoup de bruit
  • (iets dat kapot is) zorgen dat het weer heel is réparer De klok is weer gemaakt. La pendule est réparée / fonctionne de nouveau.
  • veel succes hebben être arrivé het komt door je eigen gedrag (dat er iets vervelends gebeurt) tu l'as cherché< begroeting> Comment allez-vous? dat is niet zoals het hoort, dat is onbeleefd C'est tout à fait déplacé! met iemand iets samen moeten doen of van iemand afhankelijk zijn avoir affaire à quelque chose ou à quelqu'un We hadden met een erg onervaren onderhandelaar te maken. Nous étions confrontés / nous avions affaire à un négociateur très inexpérimenté.

Search words

Upgrade your experience