Definitions Dutch

  • bestaan être y avoir exister Er is een boomsoort die meer dan honderd meter hoog kan worden. Il existe une espèce d'arbre qui peut atteindre plus de cent mètres de hauteur. gaan sterven être à l'article de la mort
  • je ergens bevinden être se trouver Waar zijn jullie? Oùêtes-vous? Ik ben weer thuis. Je suis de nouveau chez moi.
  • je in een bepaalde toestand bevinden être ziek zijn être malade blij zijn être content verliefd zijn op iemand être amoureux de quelqu'un Zij is op mij, maar ik ben niet op haar. Elle est amoureuse de moi, mais ce n'est pas réciproque.
  • <(met een ander werkwoord) om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd> avoir/être De bomen zijn omgehakt. Les arbres ont été abattu. Ze is gevallen. Elle est tombée.