Definitions Dutch

  • gesprek om een probleem op te lossen concertation vrouwelijk overleg hebben over de beste oplossing se concerter pour trouver la meilleure solution