Definitions Dutch

  • het meest graag van alles de préférence We komen het liefst vandaag en niet pas morgen. Nous venons de préférence aujourd'hui, car demain c'est un peu tard.
  • < als versterkende uitdrukking> wel même U kunt voor deze prijs maar liefst vijf kasten kopen.À ce prix, vous pourriez acheter même cinq armoires.