interpreteren: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is interpreteren?

What is interpreteren?

  • een eigen uitleg geven aan (iets) interpréter Ik interpreteerde zijn woorden als een weigering. J'ai interprété ses paroies comme un refus. het interpreteren van moeilijke teksten l'interprétation de textes obscurs Een musicus moet altijd de bladmuziek interpreteren. Un musicien doit toujours interpréter sa partition.

Search words

Upgrade your experience