informeren: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is informeren?

What is informeren?

  • informatie geven informer renseigner Hij informeerde ons over de nadelen van het product. Il nous a informé des inconvénients du produit
  • zorgen dat je informatie krijgt s'informer se renseigner Wij informeerden naar de toestand van de patiënt. Nous nous sommes informés de l'état du malade. Wij informeerden of we nog toegangskaarten konden krijgen. Nous nous sommes renseignés pour savoir si nous pouvions encore obtenir des entrées.

Search words

Upgrade your experience