hoogte: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is hoogte?

What is hoogte?

  • hoge plaats in het landschap hauteur vrouwelijk bosrijke hoogten des hauteurs boisées
  • hooghartig,= verwaand d'un air hautain Doe niet zo uit de hoogte. N'aie pas cet air hautain.
  • in zekere mate jusqu'à un certain point / dans une certaine mesure Keuzevrijheid maakt tot op zekere hoogte gelukkig. Jusqu'à un certain point, la liberté de choix rend heureux.
  • (iemand) informeren over (iets) mettre au courant de / informer de De politie stelde de vrouw op de hoogte van de dood van haar man door een ongeluk. La police a mis la femme au courant du décès de son mari dans un accident.
  • niet weten wat je moet denken van (iets of iemand) ne pas voir clair dans Ik krijg geen hoogte van zijn bedoelingen. Je ne vois pas clair dans ses intentions.

Search words

Upgrade your experience