hond: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is hond?

What is hond?

  • dier dat blaft chien mannelijk Veel mensen hebben een hond als huisdier. Beaucoup de gens ont un chien comme animal familier.
  • iemand die jong, enthousiast en nog een beetje naïef is néophyte enthousiaste Dat computerbedrijf heeft een stel jonge honden in dienst. Cette entreprise informatique emploie pas mal de néophytes enhousiastes.
  • niemand pas un chat De inzameling belooft niet veel goeds, er is nog geen hond geweest. La collecte n'est pas très prometteuse, personne ne s'est encore pointé.

Search words

Upgrade your experience