herkomst: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is herkomst?

What is herkomst?

  • waar iets of iemand vandaan komt origine vrouwelijk Zijn land van herkomst is Duitsland. Son pays d'origine est l'Allemagne. Een etymoloog bestudeert de herkomst van woorden. Un étymologiste étudie l'origine des mots.

Search words

Upgrade your experience