hebben: betydelser og definitioner

Nederlandsk ordbog

Hvad er hebben?

Hvad er hebben?

  • bezitten of beschikken over avoir posséder een mooi gebit hebben avoir une belle dentition de Nederlandse nationaliteit hebben avoir la nationalité néerlandaise morgen tijd hebben om naar de film te gaan avoir le temps demain pour aller au cinéma wisselgeld kunnen terugbetalen pouvoir rendre Het kost € 3, 50. Heeft u terug van 50 euro? Cela coûte € 3, 50. Vous pouvez rendre sur 50 euros? erg op iemand of iets lijken tenir beaucoup de quelqu'un / ressembler beaucoup à quelque chose Hij heeft veel van zijn vader. Il tient beaucoup de son père.
  • lijden aan (een ziekte) avoir souffrir de longontsteking hebben avoir une pneumonie het aan je hart hebben être cardiaque
  • < dit woord drukt, samen met het voltooid deelwoord, uit dat iets gebeurd of geweest is> avoir We hebben een mooie reis gemaakt. Nu gaan we weer aan het werk. We hebben een mooie reis gehad. Nu gaan we weer aan het werk. Nous avons eu un beau voyage. Maintenant nous nous remettons au travail.
  • iets vervelend vinden aan (iets of iemand) en avoir contre Ik vind mijn collega niet zo aardig. Ik heb iets tegen hem, maar weet niet goed wat. Je n'aime pas tellement mon collègue. J'en ai contre lui, mais je ne sais pas bien pourquoi.
  • een relatie met iemand hebben sortir avec quelqu'un Volgens mij hebben die twee iets met elkaar. Je pense qu'il sortent ensemble.
  • profijt hebben van (iets of iemand) tirer parti de (quelque chose), pouvoir compter sur (quelqu'un) Dat is een goede publicatie. Daar heb ik wel wat aan voor mijn onderzoek. C'est une bonne publication. Elle me servira certainement pour mes recherches.
  • (met iemand) over iets praten parler de quelque chose Over de schade moeten we het nog maar eens hebben. Il faudra qu'on reparle un autre jour de l'indemnisation.
  • niet zo/erg gesteld zijn op (iets of iemand) ne pas tellement aimer Ik heb het niet zo op poezen. Je n'aime pas tellement les chats.
  • niet willen dat (iets) gebeurt ne pas vouloir Ik wil niet hebben dat je er zo slordig bij loopt. Je ne veux pas que tu sois fichu comme l'as de pique.
  • (iets) kunnen verdragen supporter Ik kan dat lawaai wel hebben. C'est le genre de bruits que je supporte.

Søg ord

Opgrader din oplevelse