handig: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is handig?

What is handig?

  • als je iets makkelijk doet doué/-ée habile adroit/-oite Zij is een handige meid die goed kan naaien. Elle est habile de ses mains et elle sait bien coudre. Ik ben niet zo handig met computers. Je ne suis pas tellement doué en informatique. Ik heb een administrateur ingehuurd, want ik ben niet zo handig in die dingen. J'ai engagé un expert-comptable, car je ne suis pas tellement doué pour ces choses-là.
  • makkelijk of goed bruikbaar pratique een handige reisgids un guide de voyage pratique Opvouwbare paraplu's zijn handig in het gebruik. Des parapluies téléscopiques sont très pratiques.

Search words

Upgrade your experience