groot: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is groot?

What is groot?

  • klein met meer dan normale omvang of afmetingen grand/grande een groot flatgebouw met 20 verdiepingen un grand immeuble à appartements de vingt étages De filmster werd onder grote belangstelling begraven. Les funérailles de la vedette de cinéma ont attiré beaucoup de monde. iemand die veel eet gros mangeur / glouton wees niet zo brutaal Tais-toi! met heel veel en grand nombre De mensen gingen in groten getale de straat op om te protesteren. Les gens sortaient en masse de chez eux pour aller manifester.
  • belangrijk important/-ante de poids een groot staatsman un grand homme d'État

Search words

Upgrade your experience