gemiddelde: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is gemiddelde?

What is gemiddelde?

  • getal dat je krijgt als je de totale waarde deelt door het aantal getallen moyenne vrouwelijk Op de 5 werkdagen van deze week is in totaal 1000 euro ontvangen, dat is dus een gemiddelde van 200 euro per dag. Les 5 jours ouvrables de cette semaine la recette totale a été de 1000 euros, c'est donc une moyenne de 200 euros par jour.

Search words

Upgrade your experience