הגדרות הולנדית

  • mannelijk geslachtsorgaan pénis mannelijk verge vrouwelijk