Definitions Dutch

  • een situatie achteraf beoordelen évaluer (evalɥe)