Definitions Dutch

  • opzettelijke verandering of beïnvloeding (vaak met slechte bedoelingen) manipulation (manipylasjɔ~) vrouwelijk de genetische manipulatie van mais la manipulation génétique du maïs