Definitions Dutch

  • iets dat je kunt aanraken, niet leeft en meestal niet heel groot is objet mannelijk gevonden voorwerpen objets trouvés
  • iets dat of iemand die iets ondergaat objet mannelijk Op het werk is hij het voorwerp van spot.À son travail il est l'objet de moqueries. lijdend voorwerp complément d'objet direct