Definitions Dutch

  • geheel van omstandigheden état mannelijk condition vrouwelijk situation vrouwelijk Het huis verkeert in een slechte toestand. La maison est dans un mauvais état. De toestand van de patiënt verbetert niet. L'état du patient ne s'améliore pas. <commentaar op een vervelende, complexe of vreemde situatie> Quelle histoire!