Definitions Dutch

  • eenheid voor de temperatuur degré mannelijk Het is vandaag tropisch warm met temperaturen boven de dertig graden. Avec des températures au-dessus de trente degrés, il règne une chaleur tropicale aujourd'hui.
  • eenheid voor de grootte van een hoek degré mannelijk Als er een hoek van 90 graden is tussen twee lijnen of vlakken, staan ze loodrecht op elkaar. S'il y a un angle de 90 degrés entre deux lignes ou deux plans, ces objets sont perpendiculaires l'un à l'autre.
  • aardrijkskunde eenheid voor een aardrijkskundige afstand op de aardbol degré mannelijk Krakow ligt op 50 graden noorderbreedte en 20 graden oosterlengte. Cracovie est à 50 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude est.
  • mate (waarin iets zich voordoet) degré mannelijk Hij is ondeugend, maar zijn zus is nog een graadje erger. Il est insupportable, mais sa soeur est l'encore davantage. bezettingsgraad degré/taux d'occupation
  • titel die je na een examen krijgt grade mannelijk titre mannelijk de academische graad van doctor le grade universitaire de docteur