eerst: meaning and definitions

DutchType a word

What is eerst?

What is eerst?

  • vóór alle anderen, vóór alles d'abord ( dabɔʀ) eerst soep en daarna het hoofdgerecht d'abord le potage et ensuite le plat principal het eerst van iedereen le premier, avant tout le monde voor de eerste keer pour la première fois
  • vroeger avant Eerst woonde ik in Amsterdam, maar nu woon ik in Utrecht. Avant, j'habitais à Amsterdam, mais maintenant c'est à Utrecht.

Search words

Upgrade your experience