duizelig: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is duizelig?

What is duizelig?

  • als alles om je heen lijkt te draaien pris ; prise de vertige (pri, prizdəvɛʀtiʒ) Als ik van een hoog gebouw naar beneden kijk, word ik duizelig. Si je regarde en bas au sommet d'une tour, je suis pris de vertige / j'ai la tête qui tourne.

Search words

Upgrade your experience