dikwijls: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is dikwijls?

What is dikwijls?

  • zelden in veel gevallen souvent (suvɑ~) Die ziekte komt dikwijls voor bij kinderen. Cette maladie est fréquente chez les enfants.

Search words

Upgrade your experience