Definitions Dutch

  • eenvoudig als iets moeilijk is compliqué/-ée een ingewikkeld probleem oplossen résoudre un problème compliqué Die regeling is te ingewikkeld voor mij. Ce règlement est trop compliqué pour moi.