dansen: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is dansen?

What is dansen?

  • mooie bewegingen maken op de maat van muziek danser (dɑ~se ) een wals dansen danser une valse
  • op en neer springen of bewegen danser (dɑ~se ) De kinderen dansten van plezier toen ze cadeautjes kregen. Les enfants dansaient de plaisir quand ils ont eu des cadeaux. Het schip danst op de golven. Le navire danse sur les vagues. ik ben een beetje duizelig. J'ai la tête qui tourne.

Search words

Upgrade your experience