Definitions Dutch

  • makkelijk waarvoor je je moet inspannen, wat moeite kost difficile dur/dure een moeilijke opgave une tâche difficile Ik vond het moeilijk om toe te geven dat ze gelijk had. J'ai eu du mal à admettre qu'elle avait raison.
  • Maak het niet zo lastig; werk mee. Ne fais/faites donc pas tant de problèmes! er (een beetje) ongelukkig van worden être découragé par quelque chose het moeilijk hebben met de scheiding van je ouders être découragé par le divorce de ses parents