Definitions Dutch

  • keer dat twee of meer mensen of voertuigen tegen elkaar botsen collision (kɔlizjɔ~) vrouwelijk een botsing tussen een trein en een auto une collision entre un train et une voiture