buiten: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is buiten?

What is buiten?

  • binnen niet in een ruimte; in de openlucht dehors (dəɔʀ) à l'extérieur (alɛksteʀjɶʀ) buiten spelen jouer dehors
  • van binnen aan de buitenkant à l'extérieur (alɛksteʀjɶʀ) Van buiten ziet het huis er goed uit. A l'extérieur la maison se présente bien.
  • uit het hoofd; zo goed dat je het niet meer vergeet par coeur (paʀkɶʀ) Een rijtje woorden van buiten leren. Apprendre par coeur une liste de mots.
  • binnen < ter aanduiding van een plaats die niet binnen is>à l'intérieur de (alɛ~teʀjɶʀdə) dans (dɑ~) buiten de stad en dehors de la ville buitenshuis à l'extérieur
  • met uitzondering van sauf (sof ) excepté(ɛksɛpte ) Buiten mijn vriend weet niemand hier iets van. Sauf mon ami personne n'est au courant de ceci.
  • zonder sans (sɑ~) niet buiten je auto kunnen ne pas pouvoir se passer de sa voiture

Search words

Upgrade your experience