bewonderen: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is bewonderen?

What is bewonderen?

  • iets of iemand erg mooi of goed vinden admirer (admiʀe) Ik bewonder zijn geduld. J'admire sa patience. iemand bewonderen om zijn lenigheid admirer l'agilité de quelqu'un

Search words

Upgrade your experience