besef: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is besef?

What is besef?

  • dat wat je beseft conscience (kɔ~sjɑ~s) vrouwelijk geen besef hebben van wat er gebeurt ne pas avoir de conscience de ce qui se passe in het volle besef van de gevolgen van je daden pleinement conscient des conséquences de ses actes

Search words

Upgrade your experience