beoogde: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is beoogde?

What is beoogde?

  • als doel hebben, proberen te bereiken viser (vize) De nieuwe verkeersregel beoogt een afname van het aantal ongelukken. Cette nouvelle règle de la circulation vise à faire baisser le nombre des accidents.

Search words

Upgrade your experience