Definitions Italian

  • (MAT). El més jove de les tres dimensions espacials, perpendiculars a la longitud i alçada.
    (MAT). La minore delle tre dimensioni spaziali, perpendicolare alla lunghezza e all’altezza.
  • com. El contrari a la dimensió de longitud o alçària: l. d'una habitació, d'una paret ║ la distància entre dues parts: un carrer, un llit, un riu ║ amplada: pit l., d'un vaixell.
    com. La dimensione opposta alla lunghezza o all’altezza: la l. di una stanza, di un muro ║ La distanza fra due lati: l. di una strada, di un letto, di un fiume ║ Ampiezza: la l. del torace, di un recipiente.
  • fig. Generosità, abbondanza: soccorrere con l. avere grande l. di mezzi ║ Superiorità intellettuale o morale: l. di vedute, d’idee ║ Indulgenza: giudicare con l.