temps: znaczenie i definicje

Francuski sƂownik/

Co jest temps?

Co jest temps?

Szukaj sƂów

Ulepsz swoje doƛwiadczenie