rendement: znaczenie i definicje

Francuski sƂownik/

Co jest rendement?

Co jest rendement?

Szukaj sƂów

Ulepsz swoje doƛwiadczenie