Définitions Français

  • Gezegd van een metaal of een legering die is opmerkelijk door zijn weerstand tegen oxidatie. (RVS legeringen, vooral gebruikt in de chemische, lucht-en ruimtevaart, Marine industrieën en bestek, bestaan van 13 tot en met 18% chroom, nikkel uiteindelijk toegevoegd).
    Se dit d'un métal ou d'un alliage remarquable par sa résistance à l'oxydation.(Les alliages inoxydables, surtout employés dans les industries chimique, aéronautique, navale et en coutellerie, sont constitués de 13 à 18 % de chrome,éventuellement additionné de nickel.)
  • Dat niets veranderen kan; Wie is onveranderlijk: een RVS reputatie.
    Que rien ne peut altérer ; qui est immuable : Une réputation inoxydable.