ข้อกำหนด ฝรั่งเศส

  • Littéraire. Manières affectées, minauderies.