Định nghĩa Tiếng Pháp

Kết quả tìm kiếm

  1. faire
  2. face