ข้อกำหนด ฝรั่งเศส

  • Cinquième jour de la semaine.