Vymedzenie pojmov Francúzština

  • Vieux. Moderne, au goût du jour.