ข้อกำหนด ฝรั่งเศส

  • Action de rainer une pièce.